ความเคลื่อนไหวล่าสุด


ดีไซน์เมือง ดีไซน์ไลฟ์สไตล์ เพิ่มโอกาสลงทุนทำธุรกิจ เพิ่มแหล่งรายได้ในถิ่นฐาน เพิ่มความสุขให้ชีวิต ด้วยแนวคิด TOD ร่วมหาคำตอบได้ที่....งาน “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ... วันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คลิกอ่านกำหนดการสัมนา ครั้งที่ 5

MORE

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th