ความเคลื่อนไหวล่าสุด


ต้นแบบ TOD เมืองขอนแก่นร่วมกันสร้างได้อย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

MORE

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th