ความเคลื่อนไหวล่าสุด


เดินหน้า TOD เต็มกำลัง จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th