วิดีโอ

 

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 8 : TOD l เมืองต้นแบบชลบุรี l สนข.
29 สิงหาคม 2562

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 7 : TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21 มิถุนายน 2562

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 6 : TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ จังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน 2562

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 5 : TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ จังหวัดสงขลา
25 เมษายน 2562

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 4 : TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ จังหวัดขอนแก่น
5 เมษายน 2562

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 3 : TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ จังหวัดชลบุรี
2 เมษายน 2562

play-icon

วีดิทัศน์ประกอบสัมมนาครั้งที่ 2 : TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ จังหวัดพิษณุโลก
29 มีนาคม 2562

play-icon

การพัฒนา TOD ในจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นไปในทิศทางใด ?
29 มีนาคม 2562

play-icon

TOD จะช่วยเสริมศักยภาพให้จังหวัดพิษณุโลกในด้านใดบ้าง ?
29 มีนาคม 2562

play-icon

จังหวัดพิษณุโลกพร้อมหรือไม่ ในการพัฒนาสู่…เมือง TOD ?
29 มีนาคม 2562

play-icon

สารคดีโทรทัศน์ ชุด “น่ารู้เรื่อง TOD กับสนข.” ตอนที่ 6
29 มีนาคม 2562

play-icon

รถติด มลพิษ คุณภาพชีวิตแย่!!!

กระทรวงคมนาคมเผย การพัฒนาเมืองยุคใหม่เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง Clip TOD ตอน TOD แก้ปัญหา พัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
11 กุมภาพันธ์ 2562

play-icon

กระทรวงคมนาคมเผย แนวคิดสร้างเมืองน่าอยู่ตามหลัก TOD ต้องเป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เอื้อต่อการใช้ชีวิตสำหรับทุกคน ทุกเพศวัย และส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน Clip TOD ตอน TOD เมืองอยู่สบาย ลงตัวกับการใช้ชีวิต
11 กุมภาพันธ์ 2562

play-icon

กระทรวงคมนาคมเผยแผนพัฒนา EEC ดึงแนวคิด TOD มาร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้โครงการ Clip TOD ตอน TOD เสริมศักยภาพ EEC สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง
11 กุมภาพันธ์ 2562

play-icon

กระทรวงคมนาคมเผย TOD เป็นจริงได้ ถ้าทุกฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจกัน Clip TOD ตอน TOD สร้างได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน
11 กุมภาพันธ์ 2562

play-icon

การพัฒนา TOD จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร ?
11 กุมภาพันธ์ 2562

play-icon

กระทรวงคมนาคม มีโครงการใดบ้างที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก TOD ?
11 กุมภาพันธ์ 2562

play-icon

อะไรคือปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา TOD ?
11 กุมภาพันธ์ 2562

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th