ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ต้นแบบ TOD เมืองขอนแก่นร่วมกันสร้างได้อย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562

MORE

 

แหล่งงานใกล้บ้าน เดินทางสะดวก มีทางเลือกในการใช้ชีวิต...เมืองแห่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานประชุมพื้นที่เมืองต้นแบบ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1
6 สิงหาคม 2562

MORE

 

ประกาศงานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
6 สิงหาคม 2562

MORE

 

สนข. เดินหน้าพัฒนา TOD ประกาศสัมมนาการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1
6 สิงหาคม 2562

MROE

 

แหล่งงานใกล้บ้าน เดินทางสะดวก มีทางเลือกในการใช้ชีวิต...เมืองแห่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานประชุมพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
5 กรกฎาคม 2562

MORE

 

แหล่งงานใกล้บ้าน เดินทางสะดวก มีทางเลือกในการใช้ชีวิต...เมืองแห่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานประชุมพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2
5 กรกฎาคม 2562

MORE

 

ต้นแบบ TOD เมืองพระนครศรีอยุธยาร่วมกันสร้างได้อย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562

MORE

 

ต้นแบบ TOD เมืองขอนแก่นร่วมกันสร้างได้อย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้ที่ งานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562

MORE

 

ประกาศสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31 พฤษภาคม 2562

MORE

 

ประกาศสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
31 พฤษภาคม 2562

MORE

 

สนข. เดินหน้าพัฒนา TOD ประกาศสัมมนาการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
31 พฤษภาคม 2562

MORE

 

สนข. เดินหน้าพัฒนา TOD ประกาศสัมมนาการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1
31 พฤษภาคม 2562

MORE

 

กำหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 5 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
14 มีนาคม 2562

MORE

 

กำหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
14 มีนาคม 2562

MORE

 

กำหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
14 มีนาคม 2562

MORE

 

กำหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
14 มีนาคม 2562

MORE

 

กำหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th