ความก้าวหน้า

 

เดินหน้า TOD เต็มกำลัง ดันจังหวัดชลบุรี สู่เมืองต้นแบบ TOD ภาคตะวันออก
29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

MORE

 

เดินหน้า TOD เต็มกำลัง จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

MORE

 

เดินหน้า TOD เต็มกำลัง จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

MORE

 

สนข. ระดมความเห็นชาวสงขลา ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคใต้ “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
25 เมษายน 2562

MORE

 

สนข. ระดมความเห็นชาวขอนแก่น ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคอีสาน
5 เมษายน 2562

MORE

 

สนข. ระดมความเห็นชาวชลบุรี ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคตะวันออก
2 เมษายน 2562

MORE

 

สนข. ระดมความเห็นชาวพิษณุโลก ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคเหนือ
29 มีนาคม 2562

MORE

 

สนข. เดินหน้า TOD เปิดงานสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

 

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th